Kuvassa näkyy valkoinen kukkaketo, jonka taustalla Suomenlinnan muuria

Strandskräpupföljning – Beach litter monitoring

Detta område är ett uppföljningsobjekt för strandskräp

Åren 2022–2025 följer man upp strandskräp på denna strand tillsammans med Finlands miljöcentral (SYKE). Uppföljningen ger viktig information om mängden skräp på stranden och ändringar i skräpsituationen under årens lopp. För att uppföljningen ska lyckas är det viktigt att skräp på denna strand endast plockas under evenemang som SYKE organiserar.

Plocka alltså inte skräp på denna strand, tack.

Om du vill hjälpa till med städningen av ett världsarvsobjekt kan du fritt plocka skräp på andra strandområden i Sveaborg.

I Sveaborg kan man också utföra volontärarbete via parkfadderverksamheten. Läs mer på vår webbplats och bli parkfadder.

Tack för att du tar hand om det gemensamma världsarvet!

***

This area is a beach litter monitoring site

From 2022–2025, beach litter will be monitored at this beach in cooperation with the Finnish Environment Institute (Suomen ympäristökeskus, SYKE). This will provide important information on the amounts of litter on the beach and the changes in the litter situation over the period of years. In order for the monitoring to succeed, it is important that litter is only picked up from this beach during events organised by SYKE.

Please do not pick up litter at this beach. Thank you!

If you would like to help clean up a World Heritage Site, you are free to pick up litter in Suomenlinna’s other beach areas.

You can also do volunteer work in Suomenlinna as a park pal. Read more on our website and become a park pal. 

Thank you for taking care of our shared world heritage!